Alt Shop Now Alt Alt Alt Alt Alt Alt Alt

salyworld ดอทคอม –บริการร้านค้าออนไลน์ผ่านบนเว็บไซต์ salyworld.com website.

อัพเดทล่าสุด 20/7/2017

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อเป็นการควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์ salyworld.com ของท่านและความสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ salyworld.com โปรดอ่านอย่างระมัดระวังเนื่องจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลถึงสิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายของท่าน หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอย่าลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ salyworld.com โปรดทราบว่าการให้บริการใดๆ ก็ตามในเว็บไซต์ salyworld.com นั้น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในฐานะผู้ใช้งานที่ได้รับมอบอำนาจแล้วเท่านั้น

การลงทะเบียน

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ salyworld.com ระบบจะขอให้ท่านสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมา ท่านจะต้องเก็บพาสเวิร์ดดังกล่าวไว้เป็นความลับและห้ามมิให้เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด ท่านจะต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือรายการสั่งซื้อใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นหรือส่งให้กับเราภายใต้พาสเวิร์ดของท่าน หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นรู้พาสเวิร์ดของท่าน โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อผ่านทางส่วนบริการลูกค้าในทันที

เว็บไซต์ภายนอก

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของเว็บไซต์ salyworld.com เราจึงรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เว็บไซต์ salyworld.com ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในอินเตอร์เน็ตหรือหน้า World Wide Web ใดๆ ที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ salyworld.com

กรุณาตรวจสอบอย่างรอบคอบนโยบายของบุคคลที่สามและการปฏิบัติและให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจพวกเขาก่อนที่ท่านจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมใด ๆ

การสิ้นสุด

ท่านต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของsalyworld.com และ/หรือเมื่อท่านทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือระหว่างการดำเนินการซื้อของท่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้ หรือ แม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม ทาง salyworld.com อาจจะมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือตัดออกโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวข้องกับ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การปฏิเสธความรับผิดชอบ การอ้างสิทธิ ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ การชดเชย กฎหมายที่นำมาบังคับใช้ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ จะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือ สิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาใดๆ(และภาระผูกพันที่ไม่ใช่ทางสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งท่านและเรายอมรับต่อเขตอำนาจของศาลในประเทศไทย การติดต่อสื่อสาร การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องทำขึ้น

การแก้ไขเพิ่มเติม

 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะประกาศไว้ในเว็บไซต์ก่อนทำการ 30วัน  อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อกับเว็บไซต์นี้ ท่านตกลงว่าท่านกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้น ณ วันที่ที่ท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาระงับใช้การบริการในเว็บไซต์นี้

ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไข กรุณาติดต่อเรา

Shopping Cart

Cart is empty.

 

You can try some popular tags here:

Account

Account

No account?
Create an Account